PowerPoint - Tổng hợp giáo trình, bài giảng và bài tập MOS PowerPoint 2010

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tối đa giúp cho các bạn tiếp cận với MOS PowerPoint 2010 một canh nhanh và đạt hiệu quả nhất. Tôi đã tổng hợp giáo trình, hệ thống bài giảng và bài tập giúp các bạn hệ thống lại kiến thức cũng như ôn tập để chuẩn bị kỹ cho kỳ thi để đạt được chứng chỉ Microsoft Office Specialist PowperPoint 2010

A. Giáo trình chính:

B. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010 - Microsoft Việt Nam

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress