[W8] Tạo đường viền và tô bóng trong Word 2010

Nếu bạn đã quá quen với thao tác đóng khung & tô nền (đường viền và tô bóng) trong Word 2003 thì việc thực hiện định dạng đó trong Word 2010 vô cùng đơn giản. Bài viết sau, sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó.
Bước 1: Chọn đối tượng cần thực hiện

Bước 2: Chọn Page Borders trong nhóm Page Background của thẻ Page Layout

Bước 3: Chọn loại đối tượng sẽ thực hiện
 • Border: tạo đường viền cho thành phần được chọn
 • Page Border: tạo đường viền cho cả trang
 • Shading: tô bóng cho thành phần được chọn
Bước 4: Cấu hình các tùy chọn như:
 • Borders
  • Style: kiểu dáng của đường viền
  • Color: màu sắc cuả đường viền
  • Width: độ dày của đường viền
  • Apply to: Phạm vi áp dụng
 • Page Border:
  • Style: kiểu dáng củađường viền
  • Color: màu sắc cuảđường viền
  • Width: độ dày của đường viền
  • Apply to: Phạm vi áp dụng
  • Art: kiểu dáng nghệ thuật đường viền
 • Shading:
  • Fill: màu
  • Patterns:
   • Style
   • Color
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress