[W12] Đối tượng đồ họa trong Word 2010

Chức năng Đồ họa trong Word có thể đảm nhận một số tính năng như phần mềm đồ họa Photoshop. Từ những công cụ vẽ hình và định dạng đơn giản ở các phiên bản trước, Office 2010 đã nâng cấp đáng kể tính năng đồ họa trong Word, giúp cho người dùng thỏa sức sáng tạo mà không cần đến sự trợ giúp của những chương trình đồ họa chuyên nghiệp như Photoshop, Illustrator, CorelDraw …

Để chèn đối tượng đồ họa vào Word, ta thực hiện thông qua thẻ Insert trên Ribbon, sau đó chọn tiếp đối tượng tượng tương ứng

Trong Word, các đối tượng đồ họa (Illustrations) được chia làm 05 loại: Picture (ảnh chụp), ClipArt (ảnh vẽ có sẵn khi cài đặt), Shapes (các hình vẽ cơ bản), SmartArt ( các hình vẽ, sơ đồ đặc biệt), Chart (đồ thị), Screenshoot (ảnh chụp màn hình) và WordArt (chữ nghệ thuật – nằm trong nhóm Text).Quá trình thao tác được thực hiện qua hai phần: tạo đối tượng và định dạng đối tượng.Để khởi tạo đối tượng, ta chọn menu Insert rồi chọn nhóm đối tượng trong phần Illustrations.

  • Với Picture, người sử dụng phải chọn tranh ở nơi chứa (ví dụ trong My Pitures)
  • Với ClipArt, người sử dụng phải chọn tranh trong kho có sẵn của chương trình
  • Với Shapes, người sử dụng phải chọn hình vẽ rồi kích chuột vào văn bản
  • Với SmartArt, người sử dụng phải chọn loại sơ đồ rồi OK – Với Chart, người sử dụng phải nhập số liệu
  • Với Chart, người sử dụng có thể chèn một biểu đồ để minh họa cho dữ liệu nào đó.
  • Với Screenshoot, người sử dụng có thể đưa một màn hình hoặc một phần của màn hình đang làm việc vào Word.
  • Với Word Art (thực hiện thông qua thẻ Insert, trong nhóm Text) , người sử dụng phải chọn mẫu và nhập nội dung

 

Sau khi tạo đối tượng xong, người sử dụng có thể điều chỉnh kích thước, màu và hiệu ứng… các đối tượng được chèn vào văn bản qua các thẻ trên thực đơn ngữ cảnh

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress