Hướng dẫn cài đặt phần mềm GMetrix để ôn luyện thi chứng chỉ MOS

GMetrix SMS (Skill Management System) là công cụ hỗ trợ ôn, luyện thi chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist).

Với GMetrix người học có thể:

  • Làm quen với môi trường và cách thức làm bài thi MOS
  • Ôn luyện với các bài thi MOS ở các cấp độ khác nhau (Specialist, Expert)
  • Theo dõi được mức độ hoàn thành của từng mục kỹ năng sau khi kết thúc bài thi
  • Có thể lưu lại để làm tiếp vào lần sau

Cách thức cài đặt:
Bước 1: Tải và cài đặt NetFramework tại đây (phiên bản NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU) 
Bước 2: Tải và cài đặt phần mềm GMETRIX tại đây (phiên bản GMetrixSMS_enUS_5.0.235)

Chú ý: Để ôn luyện bằng ngôn ngữ tiếng Việt thì cần tải GMetrix phiên bản 4.1.2.1
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress