NTTU-Dự kiến các đợt thi chứng chỉ MOS trong năm 2017

Dự kiến các đợt thi chứng chỉ MOS tại Test Site Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong năm 2017:
Đợt Ngày tổ chức thi Hạn nhận hồ sơ Phát số báo danh Ghi chú
1 09/04/2017 01/04/2017 05-07/04/2017 Hết hạn nhận hồ sơ
2 25/06/2017 17/06/2017 22-23/06/2017 Đang nhận hồ sơ
3 27/08/2017 19/08/2017

4 29/10/2017 21/10/2017

5 24/12/2017 16/12/2017

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

  • 2 ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp không quá 3 tháng)
  • Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi MOS & IC3 tại văn phòng Trung Tâm Tin Học ở các cơ sở đào tạo.
  • Giấy tờ chứng minh nhân thân hợp lệ (CMND/Hộ chiếu)

Địa điểm đăng ký dự thi:

Trung Tâm Tin Học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3940 4344 Quận 4 - 62 56 56 92 (126) Quận 12

Lệ phí thi:

  • 650.000 VNĐ / bài thi: đối với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • 800.000 VNĐ / bài thi: các đối tượng khác

Hướng dẫn dự thi:

  • Hướng dẫn dự thi MOS 2010
  • Hướng dẫn dự thi MOS 2013


Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress