MOS - Tài liệu ôn luyện thi chứng chỉ MOS 2010 - Ngôn ngữ Tiếng Anh

Hiện nay, nhu cầu học tập và sở hữu chứng chỉ MOS đối với mọi người là rất cao bởi vì các giá trị mà chứng chỉ MOS đem lại. Để việc củng cố và ôn tập thi chứng chỉ MOS đạt kết quả tốt hơn. Mình đã biên soạn tài liệu Microsoft Office Specialist - MOS Preview để giúp các bạn ôn luyện đạt hiệu quả hơn

Nội dung tài liệu này được thiết kế theo sát các yêu cầu trong bài thi MOS trên website của Microsoft. Tài liệu được thiết kế để ôn luyện cả 3 chứng chỉ MOS ở các nội dung: Word 2010 Core, Excel 2010 Core, PowerPoint 2010.Để sử dụng tài liệu này, các bạn cần tải thêm các tập tin thực hành theo link bên dưới:

Đề cương chi tiết của các bài thi MOS 2010

Các bạn có thể tham khảo nội dung sẽ được kiểm tra đánh giá ở từng nội dung theo liên kết sau:

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress