Các hệ đếm cơ bản nên biết (2013-11-30)

Là sinh viên ngành CNTT thì chắc hẳn đây là phần cơ bản không thể thiếu. Vậy là hệ đếm là gì? Có bao nhiêu loại? Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn các hệ đếm cơ bản, cách chuyển đổi giữa các hệ đếm đó.Chi tiết


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress