Tùy chỉnh định dạng trong Excel (2021-09-18)

Tùy chọn này trong Excel cho phép chúng ta thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong ô theo một định dạng thỏa quy luật.Chi tiết


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress