IU04 - Xử lý bảng tính cơ bản (2018-02-25)

Tài liệu học tập module Xử lý bảng tính cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014Chi tiết

IU01 - Hiểu biết về CNTT cơ bản (2018-02-25)

Tài liệu học tập về CNTT cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014Chi tiết

IU02 - Sử dụng máy tính căn bản (2018-02-25)

Tài liệu học tập module Sử dụng máy tính cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014Chi tiết

IU05 - Sử dụng trình chiếu cơ bản (2018-02-25)

Tài liệu học tập module Sử dụng trình chiếu cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014Chi tiết

IU06 - Sử dụng Internet cơ bản (2018-02-25)

Tài liệu học tập module Sử dụng Internet cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014Chi tiết

Tài liệu học tập Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (2018-02-25)

Xin tổng hợp và giới thiệu đến các bạn các tài liệu được sử dung trong quá trình học và ôn thi chứng chỉ ứng dung CNTT cơ bản. Tài liệu này đáp ứng các kiến thức được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.Chi tiết

IU03 - Xử lý văn bản cơ bản (2018-02-25)

Tài liệu học tập module Xử lý văn bản cơ bản theo Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông ngày 11/03/2014Chi tiết

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (2016-09-15)

Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ký ngày 21 tháng 06 năm 2016 giữa Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Thông Tin Truyền Thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2016;Chi tiết

NTTU-Tài liệu ôn tập luyện thi chứng tin học quốc gia - Trình độ A (2013-11-27)

Ôn luyện thi chứng chỉ tin học - Trình độ A Quốc Gia đã và đang trở thành nhu cầu cần thiết của rất nhiều sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng,cán bộ, công chức,... Tài liệu sau đây giúp các bạn ôn thi nhanh chóng được hệ thống theo từng mục rõ ràng dành cho các học viên ôn luyện tại Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Nguyễn Tất ThànhChi tiết


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress